чуалту


чуалту
перех.
1) пу́тать, запу́тывать/запу́тать, спу́тывать/спу́тать

җепне чуалту — спу́тать ни́тки

2) лохма́тить, взлохма́чивать/взлохма́тить (волосы, бороду)
3) усложня́ть/усложни́ть, осложня́ть/осложни́ть какой-л. (вопрос, дело, задачу)
4) наруша́ть, сбива́ть поря́док расположе́ния, сле́дования чего-л., спу́тать, перепу́тать (ряды, листы рукописей и т. п.)
5) перен. мути́ть, помути́ть, пу́тать, спу́тать, перепу́тать

зиһенен чуалту — сбива́ть с то́лку

уйларын чуалту — расстро́ить мы́сли


Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "чуалту" в других словарях:

 • чуалту — 1. Бәйләндерү, чияләндерү, төенләндерү; бутау 2. Берәр эш белән йөрергә ирек кую 3. Кыенлаштыру, катлауландыру; бутау (эшне һ. б. ш.) 4. Бәйләнешен, ачыклыгын югалту (фикернең, уйның һ. б. ш.) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бутау — I. 1. Төрле төрдән булган нәрсәләрне аралаштыру, болгату 2. Әйберләрнең үзара урнашу тәртибен бозу; чуалту. Катлауландыру, аңлау төшенү өчен кыенлаштыру, чуалту (мәсьәләне, эшне һ. б.) 3. (Исемне, кешене берәр күңелсез эшкә һ. б.) катнаштыру,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чәбәләндерү — 1. Тәртипсез хәлгә китерү, чуалту чәчне ч. 2. күч. Бәйләнешен югалту, чуалту (фикернең, уйның һ. б. ш.) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • адаштыру — 1. Берәр кешене ялгыш юлдан җибәрү, хайванны ул кире кайта алмас җиргә илтеп ташлап калдыру 2. Юлдан читкә җибәрү, юлдан яздыру. күч. Ялгыш, начар юлга кертү 3. күч. Зиһен, уй фикер, хисап кебек нәрсәләрне бик нык чуалту тур …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бозу — 1. Яраксыз итү, начарландыру. Вату, җимерү 2. Башкачарак итеп яңадан тегү, кору, ясау өчен сүтү, җимерү 3. Сызып ташлау, бетерү, юкка чыгару (язу сызу тур.) 4. Бөтен, башланмаган әйберне башлау, бүлгәләү каз б. 6. Ялгыш итеп үзгәртү көйне б. 7.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • болгату — (БОЛГАТКЫЧ) – 1. Сыеклыкны яки чәчелә һәм коела торган башка әйберләрне берәр нәрсә ярдәмендә катнаштыру, туглау. Бер төрдәге әйберләрне аралаштыру. сөйл. Пешерү боламык б. 2. Тәртибен чуалту, аңлаешсыз итү 3. Котырту, тәртипсезлек тудыру, гауга …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • оештыру — (ОЕШТЫРЫЛУ) – 1. Иҗтимагый характердагы берәр оешма булдыру, төзү, шуңа нигез салу 2. Төрле чаралар белән булдыру, гамәлгә кертү. Күмәк рәвештә нәр. б. ясау, үткәрү. күч. Нәр. б. хәстәрләү, әзерләү сый оештырырга булды 3. Туплау, берләштерү; нин …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • тузгыту — 1. Берегеп, өелеп, укмашып торган нәрсәләрне тәртипсез рәв. төрле якка тарату, тәртипсез рәв. тырпайту. Җилфердәтү, туздыру 2. Билгеле бер тәртиптә торган, урнашкан нәрсәләрне тәртипсез рәв. тарату, сибү, чуалту 3. күч. Берәр төркемне кыйрату;… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • һуш — и. 1. Аң һуш югалу, һушсыз хәлдә булу 2. Акыл, уйлау сәләте һушым дөрес иде 3. Хәтер, зиһен. ҺУШ КИТҮ (АВУ) – 1) Һушны югалту, һушсыз булу 2) Аңгы миңге хәлдә булу, нәр. б. уйларлык, эшләрлек хәлдә булмау 3) Акылдан язу 4) Бик нык соклану; ис… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чияләндерү — Берәр бәйләнгән бауны, җепне чишә алмаслык хәлгә китерү, чуалту, чәбәләндерү; бик нык төенләндерү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чиялтү — Берәр бәйләнгән бауны, җепне чишә алмаслык хәлгә китерү, чуалту, чәбәләндерү; бик нык төенләндерү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге